Türkiye İngiltere’nin Yeni Ortağı Olacak mı?

Türkiye, AB’den ayrılmak üzere olan İngiltere’nin yeni ortak arayışlarında bir hedef. Gelecekte iki ülke ilişkilerinin nasıl olacağı statükoya ve bazı değişkenlere bağlı.

İngiltere, AB’den ayrılık sonrası hem stratejik hem de ekonomik ilişkilerini gerçekleştireceği devletler arasında Türkiye’nin önemini her fırsatta dile getirdi.

Nottingham Üniversitesi Araştırma Görevlisi Doktor Ayla Göl, darbe sonrası ilk arayan ülkenin İngiltere olduğunu hatırlatıyor ve sonrasında Erdoğan’ın ziyaretlerinin ilişkileri pekiştirdiğini söylüyor.

Türkiye’den Sabancı Üniversitesi’nin İstanbul Politika Merkezi adlı kuruluşu adına rapor hazırlayan Doktor Simon Waldman da, Brexit sonrası iki ülkenin geleceğine ilişkin şu bilgileri aktardı:

“İngiltere 14 öncelikli ülke belirledi, Türkiye onlardan biri. Aralarında bir çok alanda bir çok bağ var. Özellikle stratejik olarak anılan bir ortaklık. Bana kalırsa taraflar arasındaki bağlar eskiden olduğu gibi ortaklığı destekleyen türden bağlar değil.”

Doktor Ayla Göl’e göre en yakın ilişki kurulabilecek alan olarak ticaret üzerinden bakılsa bile arada gümrük birliği var. O konuda nasıl bir çözüm getirileceği konusunda büyük soru işaretleri var.

İngiltere-Türkiye ilişkilerinde gelinen noktanın “iki yüzlülüğün” tanımına da de girdiğini söyleyen Dr Ayla Göl, bunun İngiltere’nin Brexit referandumu kampanyasında şu şekilde ortaya çıktığını açıklıyor:

“Brexit için uygulanan kampanyada Türkiye AB’ye girecek denip karşıtlarından oy beklendi ama bugün bakıldığında Türkiye gelecekteki stratejik ortaklarınızdan biri deniyor.”

Türkiye-İngiltere ilişkilerinin geleceği hem yasal olarak AB’den ayrılan İngiltere’nin bunu yapıp yapamayacağı hem de Türkiye’nin hali hazırdaki sorunlarına bağlı.Türkiye konumu nedeniyle önemli bir ülke ama acaba ilişki kurmak için bu yeterli mi? Waldman’ın bu soruya yanıtı da şöyle:

“Hazırladığım raporda İngiltere Türkiye ilişkilerinin stratejik ortaklık boyutunda olup olmadığına yanıt aradım. Türkiye açısından bakıldığı zaman değil belki ama İngiltere açısından bir stratejik ortaklıktan söz etmek çok zor.”

Türkiye onlarca yıldır AB kapısında, İngiltere ise ayrılığın eşiğinde. Brexit sonrası iki ülke de AB dışında olacak ve ikisinin de gelecekten ortak beklentileri var. Olası ortaklıklar hep merak konusu.

Leave a Reply