İngiltere ve İskoçya Arasındaki En Belirgin Farklar

Her ne kadar aynı adayı paylaşıyor ve “Büyük Britanya” (Great Britain) ismi altında birlikte anılıyor olsalar da İngiltere ve İskoçya arasında net farklar mevcut. Bir bakalım.

Her ne kadar yüzlerce yıldır aynı adayı paylaşıyor olsalar ve 1707 yılında birleşerek büyük britanya adını alsalar da, ingiltere ve iskoçya arasında da, her komşu iki ülke gibi farklar mevcuttur. temel konulara basitçe göz atmak gerekirse.

Tarih

Ingilizler, millattan sonra yaklaşık 100 yılında bugünkü ingiltere’ye gelen germen saksonlarının, frizyalıların, bir germen kabilesi olan angların ve yine germen soyu olan jutilerin torunlarıdır.

Iskoçların ataları ise keltlerdir ve takribi milattan önce 1200 yılında adaya geldikleri varsayılmaktadır.

Hukuk

Ingilitere’deki ceza davaları iki sonuçludur; suçlu veya suçsuz.

Iskoçya’da ise , ingiltere ve galler’e göre daha farklı bir yaşama sistemi vardır; eğer sanıkları mahkum etmek için yeterince kanıt yok ancak jüri de masumiyetlerine ikna değilse, üçüncü bir seçenek olarak “kanıtlanmadı” kararı verilir, hatta iskoçya’da bunun bir de şakası vardır “suçlu değilsin, ama bir daha yapma olur mu?” diye.

Dil

Doğal olarak, ingiltere’deki tüm yerli halkın ana dili ingilizcedir.

Ingilizce, iskoçya’ya özgü değildir. iskoçların ana dili; genelde irlandaca-galce’ye benzeyen bir dil olan gaidhlig dilidir. orta çağ’dan itibaren ise bir iskoç dili olan lallans dilini konuşmuşlardır. şu an güney iskoçya’da birçok kişi bu dili konuşmaya devam etmektedir.

Din

Hem iskoçya hem de ingiltere 16.yy’a kadar katolik kalıp, daha sonra reformist bir hareketle protestanlığa geçmiş olsalar da, iki ülkenin de ulusal kiliseleri birbirinden farklılık gösterir.

Ingiltere kilisesi, ingiliz devletinin merkez kilisesi konumundadır ve doğma ile doktrin açısından katolik kilisesine daha yakındır.

Iskoçya kilisesi ise iskoç ulusal kilisesidir, devletin kilisesi değildir ve devletin manevi konularda bir yargı ve/veya görüş bildirme yetkisi yoktur. kiliseyi psikoposlar veya başpsikoposlar değil, yaşlılardan oluşan bir meclis yönetir ve bu haliyle presbiteryen bir formdadır (yani kalvinisttir)

Yasama

1997 yılında yapılan referandum sonucunda, iskoçya, birleşik krallık parlamentosuna ayrılmış alanlar dışındaki tüm konularda yaşamadan sorumlu hale gelmiş ve 1999 yılında kendi parlamentosunu kurmuştur. parlamenter çoğunluk, sosyal demokrat / merkez sol çizgisinde olan ve kısaltması snp olan iskoç ulusal partisindedir (scottish national party)

Ingiltere’nin ise ayrı bir parlamentosu yoktur, westminster’da yer alan meclis, büyük britanya’yı temsil etmektedir. meclis, halk tarafından seçilen milletvekillerinin yer aldığı avam kamarası ile üyelerinin çoğunluğunun kraliçe tarafından seçilen (ve ömür boyu babadan oğula geçen) asillerden oluşan lordlar kamarası olarak iki bölümden oluşur. tüm yaşama 650 milletvekilinden oluşan avam kamarasındadır. lordlar kamarası ise biraz semboliktir, olağanüstü seçim, ani istifa ve hükümetin güven oylaması sonucu düşürülmesi gibi ekstrem durumlarda tavsiye niteliğinde görüş bildirir.

Leave a Reply